Centrum technickej podpory

Ponúkame kvalitné servisné služby.  Požiadavky zákazníkov a prispôsobenie sa kritickej úrovni prvkov infraštruktúry sú našimi prioritami. V našich tímoch spolupracujú špičkoví inžinieri a IT špecialisti, ktorých najvyššiu kvalifikáciu potvrdzujú certifikáty popredných výrobcov IT riešení.

icon 7

Hlavné výhody Centra technickej podpory

  • Optimalizácia fungovania počítačových sietí a systémov
  • Minimalizácia nákladov vyplývajúcich z výpadku siete
  • Zabezpečenie kontinuity podnikového systému
  • Bezpečnosť údajov týkajúcich sa prevádzky siete
  • Aktívne riadenie sieťovej infraštruktúry
  • Pravidelné správy o monitorovaní siete obsahujúce všetky potrebné informácie vyplývajúce z použitých analýz
  • IT podpora poskytovaná certifikovanými technikmi, ktorá zaručuje úplné pochopenie individuálnych potrieb zákazníkov