Develop and Optimize Your IT System

Network Operation Center (NOC) by Trecom

Sprawdź...

Security Operations Centre (SOC) by Trecom

Sprawdź...
Náš tím
Naši partneri
Kariéra v Trecom
Podcasty

V roku 1996 sa dvaja poľskí inžinieri rozhodli zmeniť IT odvetvie v Poľsku. Založili spoločnosť Trecom, ktorá sa vďaka angažovanosti všetkých zamestnancov rozvíja veľmi intenzívne.

Dnes sa skupina Trecom skladá zo 7 spoločností v rôznych častiach Poľska a jednej spoločnosti na Slovensku.

Dynamická expanzia na poľskom a európskom trhu neovplyvnila základné motto zakladateľov skupiny: najdôležitejšie sú schopnosti. Preto každú zo spoločností v skupine riadi špecializovaný inžinier a obchodník. Vďaka tejto organizačnej štruktúre je skupina Trecom skupinou expertov.

Ustavičné snahy o získavanie ďalších oblastí činnosti, hľadanie nových zručností a rozširovanie už získaných zručností ocenili najväčšie spoločnosti v IT priemysle. Po celé roky sme jedným z najväčších partnerov spoločnosti Cisco a zlatým partnerom mnohých ďalších tvorcov najnovších riešení v IT priemysle. V súčasnosti má skupina Trecom viac ako 50 inžinierov svetovej úrovne certifikovaných najdôležitejšími zástupcami IT priemyslu.

Hlavnou oblasťou našej činnosti je návrh, implementácia a integrácia komplexných IT systémov a zabezpečenie ich správneho fungovania. V súlade s naším mottom: Kreativita, bezpečnosť, rozvoj.