Kontakt

Vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou „Trecom Spółka akcyjna” sp.k. so sídlom vo Varšave 02-908. ul. Czyżewska 10 a uznávam, že spoločnosť „Trecom Spółka akcyjna” sp.k. je správcom poskytnutých alebo získaných osobných údajov. Údaje zhromaždené spoločnosťou Trecom Sp. z o. o. budú spracované pre účely kontaktu, informácií o nových produktoch a propagačných akciách a takisto pre archívne a štatistické účely. Mám právo skontrolovať obsah svojich osobných údajov a opraviť ich v súlade s platnými predpismi. Poskytovanie údajov je dobrovoľné.