Bezpečnosť IT

Bezpečnosť informačných systémov, v ktorých sa uchovávajú a spracúvajú kľúčové údaje, je základnou otázkou bezproblémového fungovania každého podniku. Spoločnosť, ktorá sa stane obeťou útoku alebo napadnutia svojej siete, môže stratiť všetko, nielen vedomosti, zamestnancov, peniaze, ale predovšetkým imidž dôveryhodnej spoločnosti.
Riešenia, ktoré používa Trecom, umožňujú bezpečnosť všetkých oblastí systémov IKT, čím vytvárajú komplexný systém kybernetickej ochrany klientov. Bezpečnosť je pre nás proces, nie produkt alebo technológia, a to je presne to, čo sledujeme pri našich činnostiach v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Naše kompetenčné výhody

20 rokov skúseností s navrhovaním, implementáciou a udržiavaním bezpečnosti systémov a IT systémov.

Zasoby sprzętowe oraz inżynieryjne Hardvérové a technické prostriedky umožňujúce poskytovanie služieb údržby a poskytovanie podpory našim klientom 24/7.

Viac ako 50 kvalifikovaných inžinierov s najvyššou certifikáciou popredných výrobcov bezpečnostných systémov.

Hardvérové a technické prostriedky umožňujúce poskytovanie služieb údržby a poskytovanie podpory našim klientom 24/7.

Projekty z zakresu security zBezpečnostné projekty realizované pre klientov v rôznych odvetviach hospodárstva: služby, bankovníctvo, školstvo, energetika a pohonné hmoty.

Audit, tvorba a implementácia riešení týkajúcich sa informačnej bezpečnosti a systémov IKT pre inštitúcie z verejného, finančného a priemyselného sektora na základe právnych predpisov a noriem ISO.

Oblasti bezpečnosti, na ktoré sa špecializuje skupina Trecom

Ochrana pred sieťovými hrozbami

  • Ochrana pred sieťovými hrozbami APT (ang. Advanced Persistent Threat)
  • Komplexná ochrana pripojenia na internet
  • Systemy Content Security
  • Systémy Web Security: ochrana prístupu do siete, antivírusové a antispamové systémy
  • Efektívne systémy IPS (Intrusion Detection/Protection Systems)
  • Poskytovanie vedomostí o požiadavkách na bezpečnosť siete a klientských aplikácií vo forme správ obsahujúcich zoznam testov hostiteľa a aplikácií, opis rizika a odporúčané činnosti