Cloud

V spoločnosti Trecom realizujeme projekty komplexne, pretože ako jedna z mála spoločností v Poľsku sa môžeme pochváliť jedinečnými kompetenciami v oblasti implementácie a udržiavania IT prostredia. Naše činnosti ovplyvňujú všetky kľúčové segmenty služieb v oblasti infraštruktúry.  Vytvárame pre vás databázy, budujeme a udržiavame siete, konfigurujeme servery a poskytujeme aplikácie.

Naše cloudové služby zahŕňajú okrem iného poskytovanie výpočtového výkonu, miesta na disku, databáz, analýzy veľkých dát a strojové učenie (ang. machine learning).

Ponúkame služby spojené s návrhom, konfiguráciou a údržbou každej formy cloudovej architektúry.  Cloud management je ustavične sa rozvíjajúcim a veľmi dôležitým prvkom našej ponuky.

Chmura prywatna (ang. private cloud), jest najbardziej znana i Súkromný cloud (ang. private cloud), je najznámejším a pomerne často používaným typom cloudu. Je to infraštruktúra vytvorená a udržiavaná zamestnancami spoločnosti.  Zvyčajne sa používa na údržbu podnikových systémov a aplikácií.

Verejný cloud (ang. public cloud), na rozdiel od súkromného cloudu, je spravovaný externým poskytovateľom. Ako zákazník nemôžeme priamo spravovať sieťovú ani serverovú infraštruktúru. Najdôležitejšími prvkami verejného cloudu sú jeho škálovateľnosťa takisto dostupnosť a rozmanitosť obchodných služieb v závislosti od aktuálnych a často sa meniacich potrieb spoločnosti.

Tretím a vieme, že najpopulárnejším a najintenzívnejšie používaným modelom práce s cloudom je hybridné riešenie. Je to forma prepojenia súkromných cloudových služieb spoločnosti s verejnými cloudovými službami, ako sú Microsoft Azure, Amazon Web Services alebo Google Cloud Platform. V dôsledku toho rozširujeme vlastnú stabilnú infraštruktúru s rozšíriteľnosťou, vysokou dostupnosťou a množstvom služieb v súlade s potrebami spoločnosti.

Ako pracujeme?

NaSvoju ponuku budujeme podľa potrieb našich klientov. Použitím modelov nepretržitej integrácie (ang. continous integration), nepretržitého dodávania (ang. continous delivery) alebo nepretržitej implementácie (ang. continous deployment poskytujeme optimálne riešenia pre konkrétneho klienta a špecifické potreby.

Realizované služby

V našej každodennej práci podporujeme klientov využívajúcich globálnych poskytovateľov cloudových služieb, ako sú Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, a tiež tých, ktoré sú známe iba na našom domácom trhu: e24cloud.pl, 3S alebo najrýchlejší cloud na trhu podľa spoločnosti Gartner – Oktawave.

Spoločne s našimi technologickými partnermi, ako sú Cisco, Dell EMC, IBM, HP a NetApp, implementujeme špecializované riešenia hraničiace so súkromným a verejným cloudom integráciou oboch prostredí.

Bojíte sa, že si nemôžete dovoliť cloudové riešenia alebo neviete, ako ich účtovať, pretože ste vždy plánovali rozpočet na šesť mesiacov dopredu? Kúpili ste si nejaké riešenie a za pol roka sa ukázalo, že musíte overiť svoje výpočty, pretože podnikanie rastie rýchlejšie, ako ste si mysleli? Toto je veľmi bežný scenár, ale s nami si dokážete naplánovať riešenie, ktoré vám dá dôveru v škálovateľnosť. Poskytujeme niekoľko modelov rozloženia nákladov: Pay-as-You-Go (platby za spotrebované zdroje), Reserved Instances (stabilný a vyspelý business) alebo model Prepaid.

BCloudová bezpečnosť

Czy w chmurze dane użytkowników są bezpieczne? Bardziej niż na własnym serwerze? Odpowiedź jest jedna: TAK. Dlaczego? Globalni dostawcy usług spełniają rygorystyczne normy międzynarodowe i pracują zgodnie z lokalnym prawem nie tylko kraju, w którym dostawca chmury ma swą siedzibę, ale muszą spełniać także normy krajów, w których Sú užívateľské údaje v cloude bezpečné? Viac ako na vlastnom serveri? Na túto otázku existuje jedna odpoveď: ÁNO. Prečo? Globálni poskytovatelia služieb spĺňajú prísne medzinárodné normy a pracujú v súlade s miestnymi zákonmi nielen krajiny, v ktorej majú poskytovatelia cloudu sídlo, ale musia tiež dodržiavať normy krajín, v ktorých poskytujú služby. Využívaním celého spektra najnovších technológií v oblasti security zaručujú najvyššiu úroveň bezpečnosti, na rozdiel od miestnych súkromných cloudových serverov, kde sú služby často zabezpečované iba pomocou základných nástrojov, ako je napríklad firewall.

Pamätajte však, že normy nie sú všetko! My, naše heslá a ich dostupnosť sú najslabším článkom zabezpečenia.

Naši poskytovatelia cloudu