Dátové centrum

Dátové centrum (data center) – je budova alebo miestnosť určená pre fungujúcu IT infraštruktúru: servery, úložné zariadenia (storage) a sieťová infraštruktúra. Dátové centrá zahŕňajú aj technológie a postupy na zvýšenie bezpečnosti a kontinuity podnikania, primerané systémy ventilácie, chladenia a hasenia a aj kontrolu a monitorovanie prístupu.

Pre koho?

Vlastné dátové centrá sú navrhnuté prakticky pre akúkoľvek organizáciu určitej veľkosti, ktorá nechce alebo nemôže využívať externé dátové centrá. Dnešné environmentálne a bezpečnostné požiadavky vyžadujú vytvorenie vhodného prostredia pre prevádzku IT systémov.

Prečo Trecom?

Ponúkame návrh, inštaláciu, konfiguráciu, dokumentáciu, školenie, podporu po implementácii a servis. Máme niekoľko desiatok inžinierov s jedinečnými schopnosťami, ktorí získali svoje skúsenosti pri navrhovaní a výstavbe mnohých dátových centier v Poľsku.

Naša ponuka:

Ponuka spoločnosti Trecom pokrýva celý proces vytvárania dátového centra. Počnúc analýzou potrieb cez fyzický návrh (serverové skrine, klimatizačné systémy, zaručené napájanie, protipožiarna ochrana, trasy elektroinštalácie) až po logické usporiadanie (segmenty, zariadenia, softvér, konfigurácie: Cisco, Huawei, arista, F5, Fortinet, PaloAlto i VMWare) po realizáciu, podporu po implementácii a obsluhu.

Poskytujeme servery od známych výrobcov, ako sú Hewlett Packard Enterprise, Cisco, Huawei, Dell, Fujitsu, Lenovo, Thomas Krenn, Supermicro a tradičné diskové alebo all flash polia – Hewlett Packard Enterpise, Netapp, PureStorage, IBM, Lenovo, HDS, Fujitsu, Huawei, ako aj hyperkonvergované riešenia Simplivity alebo Cisco.

Budujeme virtualizované prostredia. Vďaka riešeniam VMWare, Microsoft, Citrix a RedHat optimalizujeme výkon a využitie fyzického prostredia.

Vďaka implementácii zálohovacích systémov od popredných svetových výrobcov Veeam, Dell EMC, Microsoft Azure a AWS poskytujeme vysokú bezpečnosť dát: lokálne aj v cloude.

Vďaka systémom obnovy po nehode (disaster recovery) sme schopní obnoviť prevádzku systémov po zlyhaní spôsobenom človekom alebo v dôsledku prírodnej katastrofy. Používame riešenia Zerto, VMWare a Dell EMC.

Zabezpečujeme mechanizmy na kontrolu vstupu do priestorov a serverových skríň, ako aj na sledovanie videa.

Útoky DDoS sú v súčasnosti najpravdepodobnejšou hrozbou pre všetky organizácie a ich dôsledkami sú skutočné, merateľné finančné straty a reputačné straty. Preto používame ochranné riešenia F5 Silverline proti takýmto útokom