Kontakt

Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez „Trecom Spółka akcyjna” sp.k. z siedzibą w 02-908 Warszawa. ul. Czyżewska 10 oraz przyjmuję do wiadomości, że firma „Trecom Spółka akcyjna” sp.k. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez firmę „Trecom Spółka akcyjna” sp.k. będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.