Service desk

TRECOM zapewnia profesjonalny Service Desk 24/7, którego konsultanci kompleksowo zajmują się obsługą zgłoszeń. Dla każdego projektu zapewniamy Indywidualny Punkt Kontaktu (ang. Single Point of Contact), który jest miejscem kompleksowej obsługi incydentów. Zapewniamy wsparcie od zgłoszenia, przez klasyfikację, priorytetyzację, aż do rozwiązania i zamknięcia raportu.

Elastyczność

Pracujemy dla Państwa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Przyjmujemy każde zgłoszenie każdego incydentu każdego pracownika Państwa firmy. Staramy się rozwiązać problem już podczas pierwszego kontaktu. Dla Państwa wygody oferujemy dwie formy komunikacji z nami. Obie dostępne non-stop.

Co zyskujesz dzięki Centrum Wsparcia Technicznego?

  • optymalizację funkcjonowania sieci i systemów komputerowych
  • minimalizację kosztów wynikających z awarii sieci
  • zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego
  • bezpieczeństwo danych związane z eksploatacją sieci
  • aktywne zarządzanie infrastrukturą sieciową
  • systematyczne raporty z monitoringu sieci, zawierające wszystkie niezbędne informacje wynikające z zastosowanych analiz
  • wsparcie IT świadczone przez certyfikowanych inżynierów, którzy w pełni rozumieją indywidualne potrzeby klienta