Sieci komputerowe

Sieć komputerowa to zbiór urządzeń połączonych ze sobą różnymi kanałami komunikacyjnymi, wspierana przez oprogramowanie umożliwiające transmisję i zabezpieczanie danych w sieci. Głównym przeznaczeniem sieci komputerowej jest ułatwienie komunikacji między systemami komputerowymi i aplikacjami, a w rzeczywistości ludźmi. Bez sieci komputerowej trudno sobie obecnie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek organizacji zarówno publicznej, jak i prywatnej.

Dlaczego Trecom?

Trecom zbudował swoje kompetencje na projektowaniu, budowie i zabezpieczaniu sieci komputerowych. Zajmujemy się sieciami lokalnymi (LAN/SDLAN) i rozległymi (WAN/SDWAN), architekturą dla centrów przetwarzania danych i systemów chmurowych (ACI), sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi.
To, co nas wyróżnia, to umiejętność przybudowy sieci wykonanej w tradycyjnej technologii do sieci definiowanej programowo (SDN), kompleksowe podejście do procesu wykonania usługi – od audytu, przez projektowanie, budowę, konfigurację, dokumentację, szkolenia i wsparcie powdrożeniowe oraz utrzymanie, przy zastosowaniu najnowszych technologii (m.in. Cisco Catalyst 9300).

Sieci definiowane programowo (ang. Software Definied Network)

Architektura SDN pozwala na programowalną kontrolę sieci i umożliwia administratorom dynamicznie dostosowywać przepływ ruchu w całej sieci do zmieniających się potrzeb. Centralnie zarządzanie w oparciu na programowalnych kontrolerach SDN, które utrzymują połączenia sieci. SDN pozwala administratorom sieci na szybkie konfigurowanie, zarządzanie, zabezpieczanie i optymalizację zasobów sieciowych za pomocą dynamicznych, zautomatyzowanych programów SDN, które nie zależą od oprogramowania własnego. Model SDN jest otwarty, oparty na standardach i neutralny dla dostawców: upraszcza więc projektowanie i działanie kontrolerów zamiast wielu urządzeń i protokołów specyficznych dla danego dostawcy.

Dla kogo sieci lokalne?

Odbiorcami naszych usług w zakresie aktywnych elementów sieci lokalnych (LAN/SD-LAN) są biura, serwerownie, zakłady przemysłowe, fabryki, centra logistyczne i handlowe. Budujemy także sieci lokalne z programowalnym dostępem (ang. Lan Software Defined Access), przeznaczone głównie dla biur i przemysłu, które pozwalają na optymalizację transmisji danych wewnątrz sieci. Sieci dla centrów przetwarzania danych (data center) wykonywane są w dwóch technologiach – tradycyjnej oraz SDN (ang. Software Defined Network)

 • Sieci lokalne z programowalnym dostępem: Cisco, HPE
 • Lokalne sieci serwerowe: Cisco i Arista
 • Lokalne sieci przemysłowe: Cisco
 • Sieci dla centrów przetwarzania danych Cisco ACI i VMWARE NSX

Dla kogo sieci rozległe?

Odbiorcami naszych usług w zakresie sieci rozległych (SD-WAN/WAN) są głównie sieci handlowe, wielooddziałowe zakłady przemysłowe, korporacje międzynarodowe, rozproszone jednostki administracji publicznej i szpitali wielooddziałowych.

Budujemy sieci rozległe z programowalnym dostępem (ang. Software Defined WAN), pozwalające na łatwe zarządzanie i optymalizację ruchu w sieci.

 • Sieci rozległe Cisco, Fortinet
 • Sieci rozległe z programowalnym dostępem: Cisco

Wykorzystujemy technologię Peplink i  oferujemy usługi w zakresie sieci rozległych w architekturze punkt-punkt lub punkt-wielopunkt, które budujemy częściowo lub wyłącznie na łączach LTE, grupując wiele kart SIM dla zapewnienia wyższych przepustowości i niezawodności.

Dla kogo Architektura ACI?

ACI to Architektura dla centrów przetwarzania danych i systemów chmurowych zaproponowana przez Cisco, która koncentruje się na spełnieniu wymagań i zwiększeniu efektywności działających w niej aplikacji. Architektura ACI (ang. Application Centric Infrastructure) jest oparta na otwartych platformach i oprogramowaniu open source, co istotnie zwiększa możliwości wykorzystania jej przez firmy współpracujące z Cisco.
ACI to pierwsze rozwiązanie dla centrów danych i systemów chmurowych, które oferuje możliwość pełnego monitorowania i zintegrowanego zarządzania zarówno fizycznymi jak i wirtualnymi zasobami IT, przy uwzględnieniu bieżących wymagań aplikacji.ACI składa się z kontrolera APIC (ang. Application Policy Infrastructure Controller), przełączników Nexus 9000 i rozszerzonej wersji systemu operacyjnego NX-OS.

Dla kogo sieci bezprzewodowe?

Odbiorcami bezprzewodowych sieci lokalnych (ang. Wireless Local Area Network) są budynki biurowe, centra logistyczne i zakłady przemysłowe. W przemyśle i centrach logistycznych stosowane są specjalne anteny terrawave, dostosowane funkcjonalnie i fizycznie do różnego typu obiektów. W przypadku sieci bezprzewodowych projektujemy rozmieszczenie punktów dostępowych (ang. access point), wykonujemy analizę parametrów pracy sieci (site surwey), okablowanie miedziane i światłowodowe, montaż punktów dostępowych i anten, wykonujemy konfiguracje, pomiary radiowe powykonawcze, szkolenia, wsparcie powykonawcze i diagnostykę ewentualnych problemów.

Dzisiejszy świat zmierza ku coraz większej mobilności, zapewniając dostęp do systemów informatycznych niezależnie od miejsca, gdzie znajduje się jego użytkownik. Mobilność pociąga jednak ze sobą konieczność zapewnienia zabezpieczeń chroniących dane i urządzenia przed niepowołanym dostępem.  Trecom specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w oparciu o urządzenia mobilne Apple (telefony, tablety, laptopy) i buduje sieci bezprzewodowe zintegrowane z urządzeniami mobilnymi Apple.

Wdrażamy rozwiązania:

 • zarządzania urządzeniami mobilnymi Cisco Meraki (System Mobile Device Management)
 • ochrony urządzeń mobilnych za pomocą oprogramowania antymalware Sophos
 • portalu dostępu gościnnego do sieci bezprzewodowej w obiektach – Cisco Meraki

Cisco Meraki to rozwiązanie zarządzania z chmury sieciami lokalnymi, rozległymi i bezprzewodowymi, bez względu na jej wielkość i ilość lokalizacji. Zarządzanie taką siecią może być dokonywane z dowolnego miejsca i wymaga dużo mniej czasu niż tradycyjne rozwiązania. Cisco Meraki to platforma sieciowa umożliwiająca w prosty i szybki sposób obniżenie kosztów wdrożenia i utrzymania sieci bez konieczności rezygnacji z jej bezpieczeństwa i wysokiej funkcjonalności.

 • Zarządzanie całą siecią z jednego pulpitu,
 • Monitorowanie użytkowników, aplikacji i urządzeń,
 • Utrzymanie sieć bez fizycznego kontrolera, ani oprogramowania zarządzającego,
 • Bezpieczna (zgodna ze standardami PCI and HIPAA) infrastruktura chmurowa,
 • Sieć różnej wielkości od sektora SMB do wdrożeń na miliony użytkowników.