Trecom Network Operation Center

Nasze centrum oferuje monitoring sieci. Opieramy się na zaprojektowanej przez nas nowoczesnej infrastrukturze, która zbiera dane o dostępności i wydajności poszczególnych komponentów infrastruktury IT. Analizujemy zdarzenia i proaktywnie reagujemy na wszelkie zagrożenia pojawiające się wewnątrz, jak i na zewnątrz sieci, zanim przerodzą się w incydent, czy konkretną awarię. Cykliczne raporty zapewniają ciągłość obsługi i sprawność sieci oraz potwierdzają skuteczność ustalonych i stosowanych parametrów technicznych i biznesowych. Na życzenie Klienta przygotowujemy raporty za dowolny czas w trakcie świadczenia usługi monitoringu.

Zakres działania

 • infrastruktura sieciowa SAN/ LAN/ WAN (switche, routery, firewalle, macierze)
 • monitoring aplikacji
 • środowisko VoIP
 • środowisko wirtualne

Monitorujemy wszystkie elementy infrastruktury sieciowej, które odpowiadają na protokół SNMP. Monitorowanie dostępności realizujemy z wykorzystaniem odpowiedzi urządzeń na polecenia Ping w protokole ICMP.

Parametry monitoringu

Trecom Network Operation Center może monitorować następujące parametry:

 • dostępność
 • czas odpowiedzi
 • utrata pakietów
 • wykorzystanie interfejsów
 • stan zasilaczy i wentylatorów
 • wykorzystanie CPU i procesora

Co zyskujesz?

 • zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych
 • minimalizację kosztów wynikających z awarii poszczególnych komponentów infrastruktury
 • wsparcie IT świadczone przez certyfikowanych inżynierów
 • indywidualny Point of Contact = usprawnienie komunikacji
 • pełen monitoring infrastruktury 24/7
 • szerokie kompetencje w zakresie infrastruktury IT, która pomagają w rozbudowie o nowe komponenty