Sieci


Sieć komputerowa to zbiór urządzeń połączonych ze sobą różnymi kanałami komunikacyjnymi, wspierana przez oprogramowanie umożliwiające transmisję i zabezpieczanie danych w sieci. Głównym przeznaczeniem sieci komputerowej jest ułatwienie komunikacji między systemami komputerowymi i aplikacjami, a w rzeczywistości ludźmi. Bez sieci komputerowej trudno sobie obecnie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek organizacji zarówno publicznej, jak i prywatnej.

Dlaczego Trecom?

Trecom zbudował swoje kompetencje na projektowaniu, budowie i zabezpieczaniu sieci komputerowych.
Nasze usługi obejmują audyty, projektowanie, budowę, konfigurację, dokumentację, szkolenia i wsparcie powdrożeniowe oraz serwis. Zajmujemy się sieciami lokalnymi (LAN) i rozległymi (WAN), sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi.

Dla kogo LAN?

Odbiorcami naszych usług w zakresie aktywnych elementów sieci lokalnych (LAN) są biura, serwerownie, zakłady przemysłowe, fabryki, centra logistyczne i handlowe. Budujemy także sieci lokalne z programowalnym dostępem (ang. Lan Software Defined Access), przeznaczone głównie dla biur i przemysłu, które pozwalają na optymalizację transmisji danych wewnątrz sieci.

Sieci dla centrów przetwarzania danych (ang. data center) wykonywane są w dwóch technologiach – tradycyjnej oraz SDN (ang. Software Defined Network)

  • Sieci lokalne z programowalnym dostępem: Cisco, HPE
  • Lokalne sieci serwerowe: Cisco i Arista
  • Lokalne sieci przemysłowe: Cisco

Sieci dla centrów przetwarzania danych Cisco ACI i VMWARE NSX

Dla kogo WAN?

Odbiorcami naszych usług w zakresie sieci rozległych (WAN) są głównie sieci handlowe, wielooddziałowe zakłady przemysłowe, korporacje międzynarodowe, rozproszone jednostki administracji publicznej i szpitali wielooddziałowych.

Budujemy sieci rozległe z programowalnym dostępem (ang. Software Defined WAN, w skrócie SD-WAN), pozwalające na łatwe zarządzanie i optymalizację ruchu w sieci.

  • Sieci rozległe Cisco, Fortinet
  • Sieci rozległe z programowalnym dostępem: Cisco

Wykorzystujemy technologię Peplink i  oferujemy usługi w zakresie sieci rozległych w architekturze punkt-punkt lub punkt-wielopunkt, które budujemy częściowo lub wyłącznie na łączach LTE, grupując wiele kart SIM dla zapewnienia wyższych przepustowości i niezawodności.

Dla kogo sieci bezprzewodowe?

Odbiorcami bezprzewodowych sieci lokalnych (skrót WLAN od ang. Wireless Local Area Network) są budynki biurowe, centra logistyczne i zakłady przemysłowe. W przemyśle i centrach logistycznych stosowane są specjalne anteny terrawave, dostosowane funkcjonalnie i fizycznie do różnego typu obiektów. W przypadku sieci bezprzewodowych projektujemy rozmieszczenie punktów dostępowych (ang. access point), analizę parametrów pracy sieci (ang. site surwey, okablowanie miedziane i światłowodowe, montaż punktów dostępowych i anten, wykonujemy konfiguracje, pomiary radiowe powykonawcze, szkolenia, wsparcie powykonawcze i diagnostykę ewentualnych problemów.

  • Bezprzewodowe sieci lokalne: Cisco, Cisco Meraki, HPE i Huawei oraz aerohive