Proof of Value systemu Cisco CloudCenter


Cisco CloudCenter je nástroj na automatizáciu a interoperabilitu cloudových prostredí. Zahŕňa schopnosť modelovať, monitorovať a nasadzovať aplikácie v multicloudových prostrediach: postavených na verejných, súkromných a hybridných cloudoch.

Cieľom vykonania testov predstavujúcich hodnotu (ang. Proof-of-Value) u klienta bolo predstaviť možnosti systému. Okrem toho sme sledovali scenáre možnej integrácie systému s existujúcim súkromným cloudom a potenciálne možnosti presunu aplikácií do verejných cloudov. Dôležitým prvkom uskutočňovaného Proof-of-Value bolo preukázať integráciu modelu Cisco CloudCenter s existujúcimi systémami triedy ITSM a procesom prijímania/rozhodovania klienta ako kľúčom k rýchlej a bezpečnej implementácii nových aplikácií.

Vykonaný Proof-of-Value obsahoval: Prezentáciu skutočnej práce prostredia triedy DevOps – automatická tvorba vývojových, testovacích, akceptačných a produkčných prostredí založených na nástrojoch ako SVN, Jenkins, Frog artifactory, Kubernetes. Okrem toho:

  • Ukážka možností preklopenia abstraktného aplikačného modelu do reálneho implementačného modelu v súkromnom cloude založenom na prostredí Cisco ACI a virtualizátore VmWare a Docker/Kubernetes.
  • Vytvorenie príkladu viacvrstvovej aplikácie s automatickým vyvolávaním v súkromných a verejných cloudových prostrediach v súlade s modelom DevOps (automatické vyvolanie verzií) a integrácia s procesom ITSM vrátane prijatia podpory verzií aplikácií pre konkrétne prostredia (test, prijatie a výroba).

Vykonaný Proof-of-Value ukázal hodnotu systému Cisco CloudCenter, nielen ako nástroj na vytváranie a spoluprácu v cloude, ale aj ako nástroj umožňujúci významné zrýchlenie procesov implementácie aplikácií vďaka ich automatizácii a štandardizácii. Tiež sa preukázala – vďaka automatizácii procesu vytvárania aplikačných modelov v tomto prostredí – vysoká užitočnosť CloudCenter z hľadiska súkromných cloudových operácií založených na systéme Cisco ACI.