Hybridný cloud – kam smeruješ?


IT je súčasťou každého podnikania a nemusí byť nevyhnutne tou najdôležitejšou. Možno to nie je populárne, ale IT oddelenia v spoločnostiach robia jednu z podporných funkcií a poskytujú nástroje na vykonávanie konkrétnych činností, ktoré spoločnosti prinášajú peniaze. Niekto samozrejme povie, že bez IT v súčasnosti neexistuje podnikanie a IT oddelenie je najdôležitejšie. Nie je to však vôbec pravda, v súčasnosti môže byť každá služba na trhu, ktorá poskytuje interné IT, zabezpečená externe, nechať spoločnosť/partnera poskytovať podporu zamestnancom v každodenných problémoch s IT alebo kúpiť službu typu… as a Service. V predchádzajúcom článku  som hovoril o základných pojmoch týkajúcich sa cloudu, o modeloch použitiaa aj o základných druhoch cloud computingu.

Súkromné, verejné alebo možno hybridné?

Ak chcete na túto otázku odpovedať, môžete si povedať: Záleží na tom?

Pravdepodobne všetci budú súhlasiť, že IT služby sú veľmi dôležité, a rozhodnutie, ktorým smerom sa v tomto smere budeme uberať, môže byť rozhodujúce na dlhé roky. Jednoducho povedané, súkromný cloud nie je ničím iným ako jeho vlastným dátovým centrom s ďalšími automatizačnými riešeniami v oblasti poskytovania virtuálnych strojov alebo hostovania služieb SaaS pre svoju organizáciu. Uvedené je príkladom „starého“ IT, kde plánovanie IT infraštruktúry a služieb malo vplyv na podnikanie o niekoľko rokov dopredu a tak sa spoločnosti často dostávali do technologického dlhu už na začiatku.

Ako teda vyzerá plánovanie IT služieb a infraštruktúry dnes alebo ako by mohlo vyzerať?

V súčasnosti, keď máme k dispozícii verejné cloudové služby (ako Azure, Amazon Webservices, Google Cloud, OVH, IBM Cloud alebo desiatky ďalších), môžete flexibilne plánovať využitie zdrojov infraštruktúry. V závislosti od vašich obchodných potrieb a každodenného uspokojovania požiadaviek nie je problém spustiť nový virtuálny stroj, nástroje na monitorovanie zabezpečenia alebo systém ERP a škálovať ich prakticky donekonečna bez potreby plánovania nákupu IT infraštruktúry pol roka vopred alebo v rámci nového finančného roka. Okrem toho poskytujú verejné cloudové služby príležitosť na vytváranie riešení, ktoré donedávna nebolo možné spustiť alebo boli dostatočne technologicky komplikované, napríklad implementácia kognitívnych služieb, služieb v reálnom čase, AI alebo AR alebo spracovanie terabajtov údajov po stanovený čas.

Predstavte si výrobnú spoločnosť, ktorá má v súčasnosti výrobný závod, kanceláriu a dva stacionárne obchody. Vzhľadom na potrebu rozvoja a modernizácie obchodných procesov majiteľ uvažuje o rozšírení súčasnej serverovej infraštruktúry v súvislosti s dopytom po implementácii systémov riadenia výroby, modernizácii systému ERP a implementácii služieb elektronického obchodu, ktoré umožnia rozširovanie trhov mimo domovskej krajiny. IT oddelenie odporúča rozšírenie vlastnej serverovej miestnosti a aj zabezpečenie dát a zálohovanie, ktoré je pre majiteľa neprijateľné, pretože dosahuje cca 125 000 eur. Majiteľ sa obáva takejto investície, ktorá sa nemusí vrátiť, pretože plány na expanziu na zahraničné trhy sú riskantné. Preto navrhuje aj riešenie využívania verejných cloudových služieb pre služby e-commerce a marketingové a propagačné činnosti, pretože počul, že na začiatku to nič nestojí, a platíte za to, koľko využívate. Zamestnanec zodpovedný za IT navrhuje hybridné riešenie.

Cieľová architektúra predpokladá prenos systému ERP a databáz na virtuálne stroje do verejného cloudu s využitím rezervácií zdrojov, čo umožňuje úspory vo výške 30 – 40 %, spustenie internetového obchodu v cloude pomocou mechanizmu automatického škálovania zabezpečujúceho vysokú dostupnosť obchodu. Kľúčové služby ako napríklad Active Directory a firemná pošta, zostanú vo vlastnom dátovom centre, ktoré sa tiež zálohuje do cloudu.

Výhody hybridného cloudu:

  1. Je nesporné, že výhodou takéhoto riešenia je flexibilita a čas dodania prakticky neobmedzeného počtu aplikácií PaaS alebo SaaS. Okrem stabilného podnikania poskytuje hybridný cloud schopnosť spúšťať a konfigurovať aplikácie na požiadanie bez toho, aby musel znášať náklady na nákup serverov, licencií, ukladacích priestorov, testovania daného riešenia, implementáciu aplikácií vo forme dokazovania konceptov, testovania, integrácie alebo riešenia konkrétnych sezónnych požiadaviek, napríklad pred sviatkami v e-shope, pretože kto už sa aspoň raz nestretol pred Vianocami s nefunkčným e-shopom. Využitie verejného cloudu navyše umožňuje spustiť vašu aplikáciu na vyhradenom mieste na svete, ak existuje taký dopyt, ktorý využíva veľa geografických oblastí verejných oblakov, napr. content delivery.
  2. Hybridné riešenia pre tých, ktorí sa na IT pozerajú z finančného hľadiska rozšírením súčasnej infraštruktúry o verejnú cloudovú lokalitu. Výhodou tohto riešenia je možnosť previesť náklady na služby a infraštruktúru z investičných nákladov CAPEX na náklady na mesačne zúčtované operácie OPEX, čo je veľkým prínosom pre likviditu spoločnosti a tiež to dáva možnosť zostať na rovnakej technologickej úrovni a nenavyšovať technologický dlh, a aj so zameraním na verejný cloud zbavený balastu spojený so zastaraným IT systémom. Ďalšou výhodou pre spoločnosti je aj zníženie nákladov na zamestnancov v závislosti od vybraného modelu použitia IaaS, PaaS alebo SaaS.

Náklady na úložisko Datacenter verzus Cloud

Aby sme presnejšie ilustrovali výhody používania cloud computingu aj na tých najmenších úrovniach, mali by ste starostlivo analyzovať komponenty, ktoré ovplyvňujú náklady na údržbu vášho vlastného dátového centra, pretože to nie sú len náklady na nákup zariadenia, ako by sa mohlo zdať.

Náklady na údržbu vlastného dátového centra zahŕňajú:
– nákup hardvéru
– ďalší riadiaci softvér
– prenájom priestoru pre dátové centrum
– výstavba a údržba protipožiarneho a chladiaceho systému
– najímanie zamestnanca / spoločnosti na monitorovanie a servis vybavenia

V cloudovom riešení sú náklady spoločnosti v zásade iba cenníkovými nákladmi cloudových služieb

Scenár 1.

NAS server 2x4TB Raid1 obstarávacia cena 2200 PLN = 61,12 PLN
Elektrina 10 PLN
IT podpora 200 PLN
Cloud 4TB LRS 271 PLN / mesačne
318 PLN / mesačne

Malo by sa však pamätať na to, že ide o riešenie pre malé a stredné podniky, ktoré sa často nerozhodujú duplikovať NAS na dve lokality, čo zdvojnásobuje mesačné náklady.

Scenár 2.

Scenár predpokladá riešenie triedy enterprise pomocou zdieľaného úložiska (polia SAN) s replikáciou medzi dvoma lokalitami dátového centra. K uvedenej kalkulácii je potrebné pridať ďalšie licencie na systém riadenia a takisto prenájom priestorov a rackov. Na druhej strane máme úložisko rozložené na niekoľkých miestach po celom svete, tzv. georedundantné. Analyzujeme 100 TB úložisko s vysokou dostupnosťou
100TB Matica s uvedenými predpokladmi odhaduje, že náklady na 1GB úložného priestoru sa pohybujú od niekoľkých až po 12 až 14 eur mesačne, podľa môjho názoru tieto hodnoty nie sú reálne a preto by som pri výpočte vychádzal z toho, že maximum sú 2 eurá.

On-premise 100TB x PLN/1GB = 19500 PLN / mesačne
Cloud 17400 PLN / mesačne.

Malo by sa tiež poznamenať, že náklady na maticu on-premise sú prakticky konštantné a náklady na ukladanie v cloude môžu byť v čase veľmi variabilné a týchto 4 000 eur za jeden mesiac sa môže zmeniť v závislosti od použitia na 1 100 v inom mesiaci.

A nakoniec zostáva otázkou: Ako ďalej?

Ako som už uviedol, záleží to na mnohých faktoroch, pretože každá spoločnosť má vlastné charakteristiky a na túto otázku nie je možné odpovedať jednoduchým spôsobom. Zostáva mi len citovať jednu štúdiu, ktorá ukazuje, kam smerujú spoločnosti a ich IT

„69% of enterprises will have multi-cloud/hybrid IT environments by 2019, but greater choice brings excessive complexity”

Zdroj: 451 Research