ERCO.Energy


NMG je odborníkom na vývoj profesionálnych riešení podporujúcich efektívne hospodárenie s energiou. NMG riešenia tvorí tím skúsených zamestnancov, ktorí sa v posledných rokoch špecializovali na realizáciu komplexných projektov, najmä v oblasti podpory manažmentu energetických médií. Spolu s NMG podporujeme klientov v oblasti analytických, konzultačných a formálnych a technických príprav na využívanie súčasných riešení, ktoré znižujú náklady na nákup médií pri súčasnom zachovaní aktuálnej povahy ich zhromažďovania.

ERCO.Net je našou odpoveďou na širokú škálu potrieb výrobných podnikov, ktoré zatiaľ nevyužívajú špecializované IT riešenia podporujúce činnosti zamerané na úspory a integrujúce existujúce výrobné systémy a aj finančné a účtovné systémy.

ERCO.Net je ponuka na implementáciu alebo rozvoj systémovej platformy ERCO.Net, ktorá už roky úspešne podporuje okolo 150 našich firemných klientov a stovky nezávislých subjektov. Pozývame vás, aby ste sa zoznámili s našou ponukou.