Čo je vlastne „Cloud“?


Čo je cloud computing?

V tomto článku sa pokúsim vysvetliť, čo je cloud computing. Aké je jeho využitie, možnosti, výhody a nevýhody.

„Cloud computing je jednoducho služba. Dodávatelia nám poskytujú servery, úložiská, databázy, siete, softvér, nástroje na vytváranie analytických služieb a služby tretích strán z tzv. marketplace. Tieto služby sú nám poskytované prostredníctvom internetu, cez prehliadač.“

Verejný cloud je veľmi komplexné dátové centrum, dátové centrum, ktoré poznáme z riešení v našej spoločnosti, ktoré má zdroje ako CPU, RAM alebo storage. Vďaka použitiu virtualizácie, automatizačných nástrojov, správy fyzických zdrojov a nástrojov na prezentáciu služieb (frontend) umožňuje poskytnúť používateľovi jednoduchý zákaznícky panel. Vďaka tomu môže klient behom niekoľkých minút prevádzkovať stovky služieb od virtuálnych strojov až po veľmi komplexné analytické služby ako ML a AI.

“Line-of-business leaders everywhere are bypassing IT departments to get applications from the cloud (also known as software as a service, or SaaS) and paying for them like they would a magazine subscription. And when the service is no longer required, they can cancel that subscription with no equipment left unused in the corner.”

Daryl Plummer,

Managing Vice President and Distinguished Analyst at Gartner

Aplikácia

Cloud computing možno použiť na nespočetné množstvo služieb, pre ktoré je potrebná komunikácia medzi ľuďmi, ale aj medzi zariadeniami. Neuvedomujete si to, ale pravdepodobne práve teraz viac alebo menej využívate cloud computing. Ak používate mail, editory dokumentov, sledovanie filmov alebo televízie, počúvanie hudby, hranie hier alebo ukladanie fotografií a iných súborov, je veľmi pravdepodobné, že tieto služby sú poskytované pomocou cloud computingu. Najznámejšie služby využívajúce verejné cloudové služby sú Office365, Gmail, allegro, clash of clans a neviem, či viete, že zimné hry v Soči boli vysielané pomocou verejného cloudu Microsoft Azure.

Najznámejšími poskytovateľmi verejných cloudov na poľskom trhu sú:

Microsoft Azure, Amazon Web Services, e24cloud, Oktawave, platforma Google Cloud, IBM Cloud, Digital Ocean, Aruba cloud.

Ďalej uvádzame niekoľko príkladov aplikácií pre cloud computing

Druhy cloud computingu

Nie všetky cloudy sú rovnaké a nie každý typ cloudu je vhodný pre každého. S cieľom ponúknuť správne riešenie pre vaše potreby bolo vyvinutých niekoľko rôznych modelov, typov a služieb.

Najskôr zadajte typ cloudového nasadenia alebo architektúry cloud computingu, v ktorých budú implementované vaše cloudové služby. Existujú tri rôzne spôsoby implementácie služieb v cloude: vo verejnom cloude, v súkromnom cloude a v hybridnom cloude.

Typy nasadenia v cloude: verejné, súkromné a hybridné

Súkromný cloud alebo data center je najznámejším a najpoužívanejším typom cloudu. Je to infraštruktúra vytvorená a udržiavaná zamestnancami spoločnosti. Zvyčajne sa používa na údržbu podnikových systémov a aplikácií.

Verejný cloud na rozdiel od súkromného cloudu spravuje externý poskytovateľ. Ako zákazník nemôžeme priamo spravovať sieťovú ani serverovú infraštruktúru. Najdôležitejšími prvkami verejného cloudu sú jeho škálovateľnosť aj dostupnosť  a  rozmanitosť obchodných služieb v závislosti od aktuálnych a často sa meniacich potrieb spoločnosti.

Tretím a vieme, že najpopulárnejším a najintenzívnejšie používaným modelom práce s cloudom je hybridné riešenie. Je to forma prepojenia súkromných cloudových služieb spoločnosti s verejnými  cloudovými službami, ako sú Microsoft Azure, Amazon Web Services alebo Google Cloud Platform. V dôsledku toho rozširujeme vlastnú stabilnú infraštruktúru s rozšíriteľnosťou, vysokou dostupnosťou a množstvom služieb v súlade s potrebami spoločnosti.

„Hybrid cloud is a cloud computing environment that uses a mix of on-premises, private cloud and third-party, public cloud services with orchestration between the two platforms. By allowing workloads to move between private and public clouds as computing needs and costs change, hybrid cloud gives businesses greater flexibility and more data deployment options.”

Cit. Whatis.com

Cloudové služby

Základnou kategorizáciou cloudových služieb je zodpovednosť za správu, konfiguráciu a bezpečnosť služieb. Túto zodpovednosť popisujeme z dôvodu prístupu k špecifickým prvkom infraštruktúry a aplikačnej vrstvy našej služby a často ju nazývame cloud computing stack. Rozdeľujeme ju na Infrastructure as a Service (IaaS),   kde je poskytovateľ cloudovej infraštruktúry zodpovedný za fyzickú infraštruktúru pre virtualizačnú vrstvu. My prenajímame server s nakonfigurovaným pripojením, prístupom na internet, pripojeným ukladaním údajov. Sme zodpovední iba za konfiguráciu operačného systému, serverové služby, naše služby, ich konfiguráciu, bezpečnosť, pripojenie k databáze a uvedenie do prevádzky.

Druhým modelom je Platform as a Service (PaaS),  ktorý je plne pripraveným prostredím na použitie, či ide o vývoj, testovanie alebo výrobu, jediným prvkom, ktorý zostáva konfigurovať, je implementácia nášho kódu namiesto preddefinovaných nastavení, a tak môžeme spustiť webovú stránku za pár minút.

Tretím modelom je Software as a Service (SaaS),ktorý je v súčasnosti najbežnejším modelom, pretože každý z nás asi používa nejakú aplikáciu vo forme predplatného. V tomto modeli sme iba užívateľom aplikácie, nemôžeme ho meniť ani konfigurovať, okrem možností, ktoré ponúka vlastník aplikácie v personalizačných funkciách.

Najdôležitejšie výhody používania cloud computingu

Cloud computing je veľká zmena v tradičnom spôsobe premýšľania o IT zdrojoch v podnikoch, ktorý prináša mnoho výhod, ale aj otázok týkajúcich sa najmä spracovania osobných údajov.

“The cloud services companies of all sizes…The cloud is for everyone. The cloud is a democracy.”  

Marc Benioff, Founder, CEO and Chairman of Salesforce

Možnosť flexibilného škálovania  je jednou z hlavných výhod využívania služieb cloud computingu. Čo je to flexibilita a čo znamená? Poskytuje adekvátne množstvo IT zdrojov, napríklad RAM, CPU, úložisko, presne vtedy, keď sú potrebné, bez ohľadu na geografickú polohu, väčšina poskytovateľov globálneho cloudu má niekoľko desiatok regiónov (dátových centier) roztrúsených po každom z kontinentov, z ktorých môžeme poskytovať služby našim klientom z daného regiónu sveta, čo je veľmi dôležité, keď sú naše služby globálne a dostupnosť je prvoradá. Dostupnosť má aj druhú dimenziu a to je dostupnosť uvedených zdrojov. Plánovanie kapacít je prekážkou každého oddelenia IT a často sa stáva, že podceňujeme alebo preceňujeme zdroje potrebné na nákup v nasledujúcom rozpočte – investícia sa vynaložila a podnik nerastie, t. j. nevyužívame naše prostredie, tento problém v cloude nemáme, využívame zdroje, ktoré v súčasnosti potrebujeme a naviac, pri pozorovaní trhu s energiou môžeme s určitým vedomím povedať, že údržba nášho vlastného dátového centra bude čoraz drahšia.

Produktivita je ďalším prvkom na prospech používania cloud computingu. V tom momente sa každý z administrátorov chytí za hlavu a povie, že cloud zaberá pracovné miesta. Podľa môjho názoru to nevyužíva iba príležitosť robiť veci týkajúce sa poskytovania lepších riešení, stabilnejších, riešení obchodných požiadaviek, nie nepretržitých opráv, rekonfigurácie fyzického vybavenia, nahrávania nového softvéru alebo opráv.

Produktivita

Pravdepodobne každý z vás už zažil situáciu, že server bol neprestajne v prevádzke, ukázalo sa, že už má viac ako 10 rokov, jeho zdroje fungovali na „výparoch“, nebol podporovaný a nákup nového servera je nákladom tisícov eur, ktoré súčasnosti v rozpočte chýbajú. Riešením je preto cloud computing, kde je nainštalovaný hardvér a softvér s najnovšou generáciou riešení, ktoré pomáhajú nielen udržať podnikanie na požadovanej úrovni, na ktorú sme si zvykli, ale umožňujú rýchly rast – stávajú sa neoceniteľným partnerom v rozvoji spoločnosti.

Bezpečnosť

Každý z poskytovateľov cloudu nám poskytuje veľa príležitostí, služieb, ktoré môžeme použiť na ochranu svojich aplikácií, serverov pred stratou alebo nedostupnosťou údajov. Samozrejme, záleží len na nás, či ich použijeme, pretože sme stále zodpovední za úroveň bezpečnosti nášho podnikania. Počnúc bezpečnosťou firewallu, SSL certifikátmi, ochranou heslom, správou autorizácie.

Na záver by som sa s vami rád podelil o jeden citát:

“If someone asks me what cloud computing is, I try not to get bogged down with definitions. I tell them that, simply put, cloud computing is a better way to run your business.”

Marc Benioff, Founder, CEO and Chairman of Salesforce