#bezpečnosť v sieti


10. júna sa konala konferencia organizovaná hashtag#Trecom a hashtag#Cisco, týkajúca sa hashtag#bezpečnosti v sieti. Otvorili ju Przemysław Kania, generálny riaditeľ hashtag#Cisco v Poľsku a Robert Zareba, spoluzakladateľ skupiny hashtag#Trecom. Na konferencii hashtag#Trecom zorganizoval workshopy, počas ktorých sme sa s našimi klientmi podelili o skúsenosti získané pri plánovaní, výstavbe a uvedení do prevádzky bezpečnostného operačného centra hashtag#SOC Trecom.

Predstavili sme tiež technológie spoločnosti Cisco Security, ktorých komplementarita je kľúčom k efektívnosti a účinnosti SOC. Spolu so spoločnosťou CISCO sme vyvinuli model spolupráce, ktorý nám umožňuje ponúkať technológie Umbrella, AMP, StealtchWatch a Firepower pre systémy monitorované a spravované tímom SOC Trecom. Kombináciou služieb a systémov tak môžeme dosiahnuť požadovanú úroveň bezpečnosti. CISCO poskytuje technológie, ktoré sa stali krvným obehom väčšiny organizácií na svete už celé desaťročia. Jedným z najdôležitejších aspektov ponuky aplikácie Cisco Security je jej komplementárnosť a komplexnosť. Tento aspekt je zvlášť dôležitý pri činnostiach SOC. Kombinované systémy zabezpečenia siete, koncové body a spravodajstvo o hrozbách umožňujú efektívne zisťovanie hrozieb a poskytujú kontext potrebný na analýzu a reakciu na incidenty.

Trecom už viac ako dve desaťročia poskytuje svojim obchodným partnerom najmodernejšie IT technológie.  Počas tohto obdobia sme vychovali generáciu najlepších inžinierov a vybudovali najsilnejšiu integračnú spoločnosť na poľskom trhu. Teraz je naším snom a povinnosťou poskytovať našim zákazníkom bezpečnosť. Bezpečnosť nielen v technickom rozmere. Chceme zákazníkom poskytovať dôveru, pokoj a slobodu od starostí. Preto sme sa v roku 2018 rozhodli vybudovať Centrum bezpečnosti prevádzky Trecom. Organizáciu, ktorej poslaním je neprestajne monitorovať, čeliť, odhaľovať a reagovať na bezpečnostné incidenty.

SOC Trecom je jednotka postavená na pevných základoch (NOC) podporovaná silou spoločnosti Trecom:

  • špičkoví technologickí partneri,
  • najlepšie technické zdroje,
  • najväčšia infraštruktúra.

SOC Trecom je transparentná ponuka služieb, vrátane služieb Cisco, postavená na základe jasne definovaných prevádzkových možností. Ponuka je prispôsobená potrebám veľkých aj malých organizácií. Našim klientom poskytujeme silu ľudí, procesov a technológií spoločnosti Trecom.