Azure Site Recovery – migrácia starých platforiem Windows Server


Migrácia starých platforiem Windows Server pomocou programu Azure Site Recovery

Názov môže byť mätúci – Azure Site Recovery (ASR). Napriek názvu sa ASR už dlho používa na migráciu 64-bitových systémov Windows Server a teraz podporuje aj migráciu 32-bitových systémov na virtuálne počítače Azure.

Funkciu ASR možno použiť v kontexte ukončenia podpory pre systémy Windows Server 2008 a 2008R2, ktorá sa uskutoční 14. januára 2020. Zároveň zákazníci, ktorí migrujú tieto verzie na Azure, dostanú aktualizácie zabezpečenia do januára 2023. Vďaka tomu zákazníci získajú viac času na aktualizáciu alebo modernizáciu svojich systémov a zároveň začnú ťažiť z cloudu výhody.

Vedeli ste, že ak máte program Software Assurance, môžete pomocou existujúcich licencií systému Windows Server vytvoriť virtuálne počítače v službe Azure? Týmto spôsobom môžete znížiť náklady na VM v Azure až o 40 %. Ak používate lokálnu verziu systému Windows Server vo verzii Datacenter, môžete ju použiť vo vašom DC a zároveň aj na virtuálnych počítačoch Azure. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Azure Hybrid Benefit (https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/hybrid-benefit/).

Majme tiež na pamäti, že službu Azure Site Recovery (ASR) je možné použiť 30 dní ako nástroj na migráciu do Azure bez poplatkov.

Viac informácií na: Azure Migration Center.