Proof of Value systemu Cisco CloudCenter


Cisco CloudCenter to narzędzie do  do budowania automatyzacji i współdziałania środowisk chmurowych. Obejmuje ono możliwość modelowania, monitorowania oraz wdrażania aplikacji w środowiskach multicloudowych: zbudowanych na bazie  zarówno chmur publicznych, prywatnych jak i hybrydowych.

Celem przeprowadzenia testów przedstawiających wartość (ang. Proof-of-Value) u Klienta było zaprezentowanie możliwości systemu. Ponadto prześledziliśmy scenariusze  możliwych integracji systemu z istniejącą chmurą prywatną ipotencjalne możliwości przenoszenia aplikacji do chmur publicznych. Ważnym elementem przeprowadzonego Proof-of-Value było ukazanie integracji modelu Cisco CloudCenter z istniejącymi systemami klasy ITSM oraz procesem akceptacyjno/decyzyjnym u klienta, jako kluczowym dla szybkiego i bezpiecznego wdrażania nowych aplikacji.

Przeprowadzony Proof-of-Value obejmował: Przedstawienie rzeczywistej pracy środowiska klasy DevOps – automatyczne tworzenie środowisk deweloperskich, testowych, akceptacyjnych i produkcyjnych w oparciu o narzędzie takie jak SVN, Jenkins, Frog artifactory, Kubernetes. Ponadto:

  • Pokaz możliwości przełożenia modelu abstrakcyjnego aplikacji na rzeczywisty model wdrożeniowy w chmurze prywatnej opartej na środowisku Cisco ACI oraz wirtualizatorze VmWare oraz Docker/Kubernetes.
  • Stworzenie przykładowej aplikacji wielowarstwowej z automatycznym powoływaniem w środowisku chmury prywatnej i publicznej zgodnie z modelem DevOps (automatyczne powoływanie wersji) oraz integracja z procesem ITSM obejmującym akceptację promocji wersji aplikacji do poszczególnych środowisk (testowe, akceptacyjne i produkcyjne).

Przeprowadzony Proof-of-Value pokazał wartość systemu Cisco CloudCenter, nie tylko jako instrumentu do budowania i współdziałania chmurowego, ale również jako narzędzia umożliwiającego znaczące przyspieszenie procesów wdrożenia aplikacji, dzięki ich automatyzacji i standaryzacji. Wykazano również – dzięki automatyzacji procesu tworzenia modeli aplikacyjnych w tym środowisku – wysoką przydatność CloudCenter z punktu widzenia pracy chmury prywatnej opartej na systemie Cisco ACI.