Azure Site Recovery – Migracja starych platform Windows Server


Migracja starych platform Windows Server z wykorzystaniem Azure Site Recovery

Nazwa może być myląca – Azure Site Recovery (ASR). Pomimo nazwy ASR od dawna jest używane do migracji 64-bitowych systemów Windows Server a teraz obsługuje również migracje systemów 32-bitowych do maszyn wirtualnych Azure.

Funkcjonalność ASR można wykorzystać w kontekście końca wsparcia producenta (end of support) dla systemów Windows Server 2008 i 2008R2, który nastąpi z dniem 14 stycznia 2020. Jednocześnie klienci, którzy zmigrują te wersje do Azure będą otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa do stycznia 2023. Dzięki temu klienci zyskają więcej czasu na aktualizację lub modernizację swoich systemów zaczynając jednocześnie czerpać korzyści z chmury.

Czy wiesz, że jeśli posiadasz pakiet Software Assurance, to możesz użyć istniejących licencji Windows Server tworząc maszyny wirtualne w Azure? Można w ten sposób obniżyć koszt VM w Azure nawet o 40%. Jeśli używasz lokalnej wersji Windows Server w wersji Datacenter, możesz jej używać w swoim DC i jednocześnie na wirtualnych maszynach Azure. Więcej informacji na stronie Azure Hybrid Benefit (https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/hybrid-benefit/).

Pamiętajmy też, że usługa Azure Site Recovery (ASR) może być używana jako narzędzie migracji do Azure przez 30 dni bez żadnych opłat.

Więcej informacji na: Azure Migration Center.

(źródło: https://cloudblogs.microsoft.com/windowsserver/2018/10/16/use-azure-site-recovery-to-migrate-windows-server-2008-before-end-of-support/)