Dotacje


Dnia 22 listopada 2011 roku podpisana została umowa Nr UDA – POIG.08.02.00-04-011/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie Trecom Sp. z o. o. SKAdofinansowania na realizację projektu o nazwie „Wdrożenie zautomatyzowanego i zaawansowanego procesowo systemu B2B wspierającego procesy współpracy firmy Trecom z partnerami biznesowymi”.

 

Dofinansowanie projektu wynosi 847.900 zł i stanowi 41,3% kosztów związanych z realizacją niniejszego projektu.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu (po Aneksie) zaplanowany został na luty 2011 roku, a zakończenia na marzec 2012 roku.

 

Celem Projektu jest poprawa konkurencyjności i wzrost efektywności kooperujących firm, dzięki wdrożeniu nowoczesnego i zautomatyzowanego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego integrację procesów współpracujących firm. System będzie dopasowany do specyfiki współpracy firmy Trecom z partnerami handlowymi i będzie składał się z modułów, każdy odpowiada za charakterystyczny obszar działalności procesowej firmy:

 

  • Moduł CRM operacyjnego, będzie zbierać informacje z innych modułów, dzięki temu powstanie podgląd wszelkich relacji z partnerami i klientami.
  • Moduł ofertowania wspierający proces ofertowania od rejestracji zapytania, utworzenia i wysłania oferty, tworzenia kolejnych wersji ofert aż po przyjęcie zamówienia, umożliwiając monitorowanie procesu ofertowania.
  • Moduł do zarządzania projektami i zleceniami, umożliwiał będzie nadzór nad pracami w toku z uwzględnieniem harmonogramów realizacji wynikających z zawartych umów sprzedaży.
  • Moduł zamawiania towarów i usług umożliwi automatyzację procesów zamówień, uwzględniających podgląd stanu realizacji zamówienia, podgląd dostępności towarów, czasu realizacji i potwierdzenia zamówienia.
  • Moduł obiegu dokumentów pozwoli na lepszą współpracę z partnerami handlowymi i przegląd relacji w każdym aspekcie współpracy.
  • Całość będzie spinał moduł ERP służący do rozliczania kosztów na poszczególne projekty i umożliwiający zarządzanie kosztami.

 

Projekt ze strony TRECOM koordynuje Konrad Traczyk: Konrad.Traczyk@trecom.pl

 

Więcej informacji o dotacjach unijnych i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla działania 8.2. “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, można dowiedzieć się na poniższych stronach:

 

Portal Unii Europejskiej

 

Program Innowacyjna Gospodarka

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Platforma promocyjna