Cisco AMP for Endpoints cz.2


W tym odcinku skupimy się na możliwościach zapobiegania, wykrywania oraz reagowania na wykryte zagrożenia.