• Home
  • Centrum Wsparcia Technicznego

Centrum Wsparcia Technicznego


Oferujemy wysokiej jakości usługi serwisowe.  Wymagania Klienta i dostosowanie do poziomu krytyczności elementu infrastruktury to dla nas priorytety. W naszych zespołach współpracują wysokiej klasy inżynierowie i informatycy, których najwyższe kompetencje potwierdzają certyfikaty wiodących producentów rozwiązań IT.

Service Desk

Trecom Network
Operation Center

Wsparcie merytoryczne

Naprawa awarii
remote/on-site

Główne korzyści Centrum Wsparcia Technicznego

  • Optymalizacja funkcjonowania sieci i systemów komputerowych
  • Minimalizacja kosztów wynikających z awarii sieci
  • Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego
  • Bezpieczeństwo danych związane z eksploatacją sieci
  • Aktywne zarządzanie infrastrukturą sieciową
  • Regularne raporty z monitoringu sieci, zawierające wszystkie niezbędne informacje wynikające z zastosowanych analiz
  • Wsparcie IT świadczone przez certyfikowanych inżynierów, gwarantujących pełne zrozumienie indywidualnych potrzeb klienta